Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Camangula w Polsce

Camangula w Polsce

CAPOEIRA CAMANGULA W POLSCE

Wszystko zaczęło się w roku 1995. Na Śląsku, w Dąbrowie Górniczej, a potem w Sosnowcu, powstają sekcje "kapełera". Mocne, siłowe treningi karate, muzyka i grupa zapaleńców, którzy podpatrywali techniki w filmie "Tylko dla Najlepszych" - tak naprawdę wyglądały początki tej sztuki w Polsce. Mimo, że z Capoeira miało mało wspólnego, to była to dobra szkoła przygotowująca do tego co miało nastąpić później. Wtedy właśnie pod przewodnictwem Adama Faby zaczynali: Frances, Piriquito,  Biscoito, Formiga, Lagarto, Cigano i wielu innych.

SPOTKANIE Z MESTRE

W lipcu 1998 roku dwóch zapaleńców z Polski, Frances i Piriquito, dowiedziało się o meetingu, który miał odbyć się w wakacje w Hamburgu. Po zebraniu odpowiednich środków pieniężnych wybrali się na spotkanie z prawdziwą Capoeira. Pośród wielu innych Mestres spotkali tam również Mestre Nem. Uczestniczyli w jego treningach i roda, po czym poprosili go, by przyjechał do Polski poprowadzić zajęcia na Śląsku. Mestre zaprosił ich jednak najpierw na swoje Batizado e Troca de Cordas, odbywające się w Berlinie. Tam mieli okazję zobaczyć większą część ówczesnej grupy Artes das Gerais, m.in. Mestre Nem, Mestre Museu, Professor Ze com Fome, Instrutor Morcego, Instrutor Curio i innych. Tam też ostatecznie uzgodniono termin przyjazdu Mestre do Polski.

PIERWSZE WARSZTATY

W listopadzie 1998 roku Mestre Nem, Istrutor Morcego oraz Monitora Xuxa przyjechali do Polski, by poprowadzić pierwsze w Polsce warsztaty Capoeira w Katowicach. Była to niepowtarzalna okazja do spotkania się z prawdziwą Capoeira dla wszystkich, którzy wówczas interesowali się tą formą sztuki. Wtedy po raz pierwszy w Polsce zobaczyć można było jak robi się ginga, jak się posługiwać berimbau, co to maculele oraz, że śpiew jest nieodłącznym elementem Capoeira. Po wielu namowach Mestre zgodził się na przyjęcie pod swoje skrzydła grupki ze Śląska. Zaznaczył jednak, że wszyscy chcący ćwiczyć w jego grupie muszą nauczyć się Capoeira i dostosować styl. Był to faktyczny początek Capoeira w Polsce.

CHRZEST

W 1999 roku Mestre Nem oraz Contra-mestre Jaominho przyjechali na trzydniowe warsztaty oraz Batizado De Capoeira w Czeladzi. Podczas tych warsztatów Mestre Nem w formie egzaminu sprawdzał dotychczasowe postępy, umiejętności i wiedzę swoich przyszłych uczniów. Ostatniego dnia odbyła się ceremonia Batizado (chrztu), przyjęcia nowych członków do grupy Capoeira w Polsce. Była to pierwsza tego typu impreza w Polsce. W ten sposób sekcje ze Śląska zostały oficjalnie przyjęte do grupy Artes das Gerais i stały się jej filiami.

ROZWÓJ

Grupa powoli rosła. Mestre przyjeżdżał, by prowadzić kolejne warsztaty podnoszące umiejętności jego alunos. Powstawały nowe sekcje w takich miastach jak Katowice, Chorzów, Częstochowa, Kraków i innych. Po pewnym czasie grupa uległa podziałowi. Jedna część, która pozostała wierna ideałom Adama Faby, oraz druga zapatrzona w rozwój spod znaku Mestre Nem. Narastające rozbieżności co do dalszego kształtu grupy doprowadziła do rozłamu. Adam Faba  z wąską grupą uczniów skierował się w stronę współpracy z inną grupą pochodzenia brazylijskiego.  Większa część ekipy, w tym cała óczesna kadra, wierna naukom Mestre Nem, pozostała z grupą Artes das Gerais doskonaląc nowoczesną formę Capoeira, praktykowaną na całym świecie, ale opartą na tradycjach i przykazach dawnych mistrzów. Wielu ówczesnych jeszcze alunos (corda amarelo oraz corda amarelo e laranja) zmuszonych było do zwiększenia swej pracy dla Capoeira i doskonalenia swoich umiejętności. Mimo, że nie posiadali oni jeszcze oficjalnych stopni instruktorskich, za namową samego Mestre i pod jego czujnym okiem zaczęli prowadzić treningi w Polsce. Podwajając wysiłki, doskonaląc się w Capoeira oraz w przekazywaniu zdobytej wiedzy swoim uczniom rozpoczęli nowy rozdział w historii. W ten sposób ukształtowała się kadra instruktorska, dzięki której grupa ta jest jedną z najbardziej rozpoznawanych grup na świecie i największą w Polsce. Zajęcia w tym okresie prowadzili: Instrutor Piriqiuito, Instrutor Frances, Instrutor Lagarto, Instrutor Coxinha,  Graduado Cigano,  Graduado Biscoito oraz Monitor Veneno.

Praca i osiągnięcia ówczesnej kadry zostały wysoko cenione na terenie całej Europy oraz zostały nagrodzone podczas ogólnoświatowych prezentacji Capoeira Summer Meeting 2000 oraz 2001 w Hamburgu (event organizowany przez Mestre Paulao Siqueira) oraz dzięki publikacji w brazylijskim piśmie Revista Capoeira.

Dziś instruktorzy grupy Camangula prowadzą zajęcia w większości większych miast w Polsce  a grupa liczy ponad 2000 członków. Posiadamy kilka stacjonarnych Akademii Capoeira, z których pierwsza powstała w Sosnowcu (Biscoito i Formiga), kolejna w Krakowie (Frances) oraz w Gdańsku (Alemao), Wrocławiu (Cigano) i Częstochowie (Parazinho).

 

Grupa rozwija się realizując swoje programy lokalne, oraz wspólnymi siłami organizuje wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, a nawet światowym, zapraszając gości nie tylko z całej Europy, ale i Brazylii.